Dansk Blindesamfund's generelle arbejde

Dansk Blindesamfund's generelle arbejde

Dansk Blindesamfund er en interesseorganisation for mennesker med synshandicap, som er opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Hver dag mister seks danskere synet. Det kan ske uanset alder. For nogle kommer det pludseligt, mens andre har vidst længe, at de en dag ikke længere vil kunne se. Det er en livskrise at miste synet, og det er så vigtigt at få den rette hjælp, til at lære at leve livet på en ny måde uden synet.

Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre: At flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv. Og at flere er sunde og dyrker motion.

Vi arbejder også for, at færre mister synet i fremtiden. Vi vil sådan set gerne have færre blinde og stærkt svagsynede medlemmer! Vi støtter derfor hvert år dansk øjenforskning med store beløb, så vi kan blive klogere i at behandle og forebygge øjensygdomme.

Opret din egen indsamling allerede i dag og hjælp os med at gøre en forskel for mennesker med synshandicap.

720 kr.
Indsamlet


2
Indsamlinger

6
Donationer